Obs! Det går inte längre att köpa inträde till Svenska Meteträffen. Personer utan medlemsnummer släpps ej in i meteträffens lokaler. Det går Ej att lösa inträde på plats!